​გია ლილუაშვილი

ელ-ფოსტა: gialiluashvili@gmail.com

​გია ლილუაშვილი

კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
ქართულ ამერიკული უნივერისტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი