მაია ცქიტიშვილი

ელ-ფოსტა:

მაია ცქიტიშვილი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო-ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი

სამართლის დოქტორი
სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნე”-ს რედაქტორი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი