„სამართლის მეცნიერთა კავშირსა“ და უკრაინის “ეროვნულ საავიაციო უნივერსიტეტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

„სამართლის მეცნიერთა კავშირსა“ და უკრაინის “ეროვნულ საავიაციო უნივერსიტეტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

„სამართლის მეცნიერთა კავშირსა“ და უკრაინის “ეროვნულ საავიაციო უნივერსიტეტს“ შორის, რომელიც მდებარეობს კიევში, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმის მიზანია სამართლის მეცნიერებისა და იურიდიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ურთიერთთანამშრომლობის გზით. მემორანდუმიდან გამომდინარე იგეგმება აქტიური თანამშრომლობა კერძოდ, სამეცნიერო კვლევების და უმაღლესი განათლების სფეროში სამეცნიერო კონფერენციების, სემინარების, დისკუსიების, ერთობლივად ორგანიზება და ჩატარება, საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ერთობლივი მონაწილეობა, აკადემიური ლიტერატურის გაცვლა, სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების გაცვლა.