დონორები და პარტნიორები

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საქმიანობის ხელისშეწყობის მსურველთ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ შემოწირულობით ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

(ა)იპ „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში ლარში:

GE94 TB78 7533 6020 1000 04

ანგარიშსწორების ანგარიში ევროში:

GE03 TB78 7533 6120 1000 09