განცხადება კავშირის წევრთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

გაცნობებთ, რომ  2018 წლის 21 ნოემბერს 18 საათზე ჩატარდება „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“-ს წევრთა საერთო კრება შემდეგ მისამართზე – თბილისი, შატილის ქ. #4. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, #26 – ე აუდიტორია (სააქტო დარბაზი).