გამოიცა კავშირის წევრის ნათარგმნი წიგნი

გამოიცა კავშირის წევრის ნათარგმნი წიგნი

 

ქართულ ენაზე გამოიცა გერმანელი ავტორის ერიკ ჰილგენდორფის წიგნი “შესავალი მედიცინის სისხლის სამართალში”, რომელიც თარგმნა „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ წევრმა, პროფესორმა ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხმა.

წიგნი გამოსცა “იურისტების სამყარომ”.

კავშირი ქალბატონ ქეთევანს ულოცავს აღნიშნული სახელმძღვანელოს გამოცემას და კვლავაც უსურვებს წარმატებებს პროფესიულ საქმიანობაში!