შალვა ქურდაძე

ელ-ფოსტა: shalva.qurdadze@yahoo.com

შალვა ქურდაძე

კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
“კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS”  სამოქალაქო სამართლის სკოლის ხელმძღვანელი