მაია ცქიტიშვილის სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე’-ს რედაქტორად დანიშვნა

მაია ცქიტიშვილის სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე’-ს რედაქტორად დანიშვნა

სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“-ს მთავარი რედაქტორის ზურაბ ჭყონიას გადაწყვეტილებით, ჟურნალის რედაქტორად დაინიშნა კავშირის წევრი, ქალბატონო მაია ცქიტიშვილი.
მთავარი რედაქტორი ზურაბ ჭყონია, სარედაქციო კოლეგიის სახელით, ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს ულოცავს ჟურნალის რედაქტორად დანიშვნას.