გამოიცა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ პირველი ნომერი

გამოიცა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ პირველი ნომერი. ჟურნალი გახლავთ „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ გამოცემა.

ჟურნალი გამოდის ელექტრონული ფორმით და ქვეყნდება ჟურნალის ოფიციალურ ვებ. გვერდზე Heraldoflaw.com

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიები სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.

ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნება უსასყიდლოა.