გოჩა ოჩიგავა

ელ-ფოსტა: pragueinfo@yahoo.com

გოჩა ოჩიგავა

სამართლის დოქტორი (პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და პროფესიული სწავლების ინტიტუტის (ჩეხეთის რეპუბლიკა) და სამეცნიერო ინფორმაციისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის (გერმანია) წარმომადგენელი საქართველოში