გოჩა ოჩიგავა

ელ-ფოსტა: pragueinfo@yahoo.com

გოჩა ოჩიგავა

სამართლის დოქტორი (პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო – კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და პროფესიული სწავლების ინტიტუტის (ჩეხეთის რეპუბლიკა) და სამეცნიერო ინფორმაციისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის (გერმანია) წარმომადგენელი საქართველოში