მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტთან

მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტთან

2020 წლის 21 თებერვალს სამართლის მეცნიერთა კავშირსა და ქუთაისის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმის მიზანია სამართლის მეცნიერებისა და იურიდიული განათლების განვითარების, ასევე საზოგადოებაში მართლშეგნების დონის ამაღლების ხელშეწყობა ურთიერთთანამშრომლობის გზით და წინამდებარე მემორანდუმით განსაზღვრული პირობებით. გამოხატავენ რა სურვილს და მზადყოფნას აქტიურად ითანამშრომლონ სამეცნიერო კვლევებისა და უმაღლესი განათლების სფეროში, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, სამართლის მეცნიერთა კავშირი და ქუთაისის უნივერსიტეტი გეგმავენ ერთობლივ ღონისძიებებს.