ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია „შინაპატიმრობა, როგორც საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.“

ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია „შინაპატიმრობა, როგორც საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.“

2020 წლის 12 ნოემბერს, 12:00 ზე „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“ და საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“, გიწვევთ სამართლის დარგის მეცნიერებს/მკვლევარებს, უფლებადამცველელ ორგანიზაციებს, ადვოკატებს, მოსამართლეებს, პროკურორებს და ამ თემით დაინტერესებულ სახელისუფლებო ორგანიზაციების  წარმომადგენლებს, ონლაინ სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილებისათვის თემაზე – „შინაპატიმრობა, როგორც საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.“დისკუსია გაიმართება პლათფორმა ზუმის მეშვეობით.

მომხსენებელები:

ქეთევან მჭედლიშვილი – ჰედრიხი – (ფრაიბურგი, გერმანია) სამართლის დოქტორი, პროფესორი, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი, „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ და სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

თამარ მახარობლიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი.

შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრები, ასევე სხვა სამეცნიერო ორგანიზაციების, უნივერსიტეტების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და პრაქტიკოსი ადვოკატები.

დისკუსია გაიმართება საპილოტე პროექტ ონლაინ სამეცნიერო დისკუსიები ფარგლებში.

მიგვაჩნია, რომ პროექტი ონლაინ სამეცნიერო დისკუსიები ხელს შეუწყობს სამართლის დარგში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენას.

დისკუსიაში მონაწილეობის მსურველები შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტაზე:  info@lscientists.com და  გამოგიგზავნით შეხვედრის ბმულს, რისი მეშვეობითაც შეძლებთ მონაწილეობას დისკუსიაში.

დისკუსიის სრული ვიდეო ჩანაწერი ხელმისაწვდომი იქნება როგორც youtube -ზე, ასევე სამართლის მეცნიერთა კავშირის და ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ ვებ-გვერდზე.

 

დღის წესრიგი:

1200  –  1205

მისალმება – „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ თავმჯდომარე, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მთავარი რედაქტორი ზურაბ ჭყონია.

მოხსენებები

1205  –  1220

მომხსენებელი ქეთევან მჭედლიშვილი – ჰედრიხი – (ფრაიბურგი, გერმანია)

მოხსენების თემა – „არასრულწლოვანთა შინაპატიმრობისას ელექტრონული სამაჯურის გამოყენების პერსპექტივები“.

1220  –  1235

თამარ მახარობლიძე

მოხსნების თემა – „შინაპატიმრობის დანიშვნის სადავო საკითხები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.“

1235  –  1430

დისკუსია

1430

ღონისძიების დახურვა