ანა გურიელი

ელ-ფოსტა: ana.gurieli@ciu.edu.ge

ანა გურიელი

სამართლის დოქტორი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის აფელირებული ასისტენტი

ადვოკატი

მედიატორი