ზურაბ ჭყონია

ელ-ფოსტა: z.chkonia@yahoo.com

ზურაბ ჭყონია

სამართლის მეცნიერთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანაშრომელი

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“- ს რედაქტორი

სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნეს” მთავარი რედაქტორი

„კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი

„იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს მმართველი პარტნიორი,  ადვოკატი