ზურაბ ჭყონია

ელ-ფოსტა: z.chkonia@yahoo.com

ზურაბ ჭყონია

სამართლის მეცნიერთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე,

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნეს” მთავარი რედაქტორი,

„კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი,

„იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს მმართველი პარტნიორი,  ადვოკატი