ზურაბ ჭყონია

ელ-ფოსტა: z.chkonia@yahoo.com

ზურაბ ჭყონია

სამართლის მეცნიერთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე,

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით

სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნეს” მთავარი რედაქტორი,

„კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი,

„იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს მმართველი პარტნიორი,  ადვოკატი