ჟურნალი „სამართლის მაცნე“-ს სარედაქციო კოლეგიის დამტკიცება

2020  წლის 12 მარტს ჩატარდა სამართლის მეცნიერთა კავშირის გამგეობის სხდომა.

გამგეობის გადაწყვეტილებით დამტკიცდა კავშირის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“-ს სარედაქციო კოლეგია.