სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი, პროფესორ ოთარ გამყრელიძე ღირსების და ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ორდენებით დაჯილდოვდა

სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი, პროფესორ ოთარ გამყრელიძე ღირსების და ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ორდენებით დაჯილდოვდა

„სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ დამფუძნებელი წევრი, გამოჩენილი მეცნიერი და პროფესორი ოთარ გამყრელიძე პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა. საგულისხმოა, რომ იგი ასევე დაჯილდოვდა ადვოკატთა ასოციაციის აღმსრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ორდენით.

პროფესორი ოთარ გამყრელიძე გახლავთ ქართული სამართლის მეცნიერების თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რომელიც გახლავთ მრავალი სამეცნიერო პულიკაციის ავტორი.

„სამართლის მეცნიერთა კავშირი“ ულოცავს ბატონ ოთარს ამ დიდი წარამატებებს და უსურვებს ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას!