​დავით დოლიძე

ელ-ფოსტა: daviddolidze500@yahoo.com

​დავით დოლიძე

სამართლის დოქტორი

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მოწვეული დოქტორი