ბერნდ ჰაინრიხი

ელ-ფოსტა:

ბერნდ ჰაინრიხი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საპატიო წევრი

სამართლის დოქტორი (გერმანია)

თიუბინგენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი