არჩილ ლორია

ელ-ფოსტა: archililoria@gmail.com

არჩილ ლორია

კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი