ბაკურ ლილუაშვილი

ელ-ფოსტა: b.liluashvili69@mail.ru

ბაკურ ლილუაშვილი

სამართლის დოქტორი
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი