დოდო ჯულუხაძე

ელ-ფოსტა:

დოდო ჯულუხაძე

სამართლის დოქტორი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტროპროგრამის ხელმძღვანელი