ეკატერინე შუბითიძე

ელ-ფოსტა: eka.shubitidze@gmail.com

ეკატერინე შუბითიძე

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი