ელენა მიცკაია

ელ-ფოსტა: elenamits@inbox.ru

ელენა მიცკაია

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი

სამხრეთ ყაზახეთის მ. აუზოვის სახ. უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის და პროცესის კათედრის პროფესორი, ყაზახეთის სპეციალიზირებული ეკონომიკური სასამართლოს არბიტრი, იურიდიულ კონსულტანტთა პალატა „ევრაზია ლეგალ გრუპის“ წევრი