გია ლილუაშვილი

ელ-ფოსტა:

გია ლილუაშვილი

კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

სამართლის დოქტორი
ქართულ ამერიკული უნივერისტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი