გია მეფარიშვილი

ელ-ფოსტა: giameparishvili@gmail.com

გია მეფარიშვილი

კავშირის დამფუძნებელი

სამართლის დოქტორი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

იუსტიციის გადამდგარი მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი

უმაღლესი კვალიფიკაციის გადამდგარი მოსამართლე