გიორგი გლაზოვი

ელ-ფოსტა: Giorgi.glazovi@iliauni.edu.ge

გიორგი გლაზოვი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამოქალაქო სამართლის მკვლევარი და მოწვეული პედაგოგი/ლექტორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი