გიორგი ქურდაძე

ელ-ფოსტა: qurdadzegiorgi98@gmail.com

გიორგი ქურდაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი
ადვოკატი