გიორგი  თოდრია

ელ-ფოსტა: gtodria@yahoo.com

გიორგი თოდრია

სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი