გიორგი თუმანიშვილი

ელ-ფოსტა: georgetumanishvili@gmail.com

გიორგი თუმანიშვილი

სამართლის დოქტორი
მასარიკის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მკვლევარი (ჩეხეთი)
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი