გუსტავო ბალმასედა ჰოიოსი

ელ-ფოსტა:

გუსტავო ბალმასედა ჰოიოსი

სამართლის დოქტორი (ესპანეთი) სალამანკას უნივერსიტეტი,

პროფესორი სისხლის სამართალში (ჩილე)