ინგა ბერიძე

ელ-ფოსტა: Beridze_inga@yahoo.com

ინგა ბერიძე

სამართლის დოქტორი

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების  კლინიკის  ხელმძღვანელი

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული სპეციალისტი

ევროპის საბჭოს საგანმანათლებლო პროგრამა ადამიანის უფლებათა სწავლება იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებისათვის (HELP)-ის ეროვნული მასწავლებელი/ტუტორი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის ტრენერი

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში