ირინა ბათიაშვილი

ელ-ფოსტა:

ირინა ბათიაშვილი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი

ადვოკატი