ირმა მერებაშვილი

ელ-ფოსტა:

ირმა მერებაშვილი

სამართლის დოქტორი
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი