ლია ადეიშვილი

ელ-ფოსტა:

ლია ადეიშვილი

სამართლის დოქტორი
მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი