ლია ჭიღლაშვილი

ელ-ფოსტა: Lika.chig@yahoo.com

ლია ჭიღლაშვილი

სამართლის დოქტორი
თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის ფაკულტეტის დეკანი