მაია ცქიტიშვილი

ელ-ფოსტა:

მაია ცქიტიშვილი

სამართლის დოქტორი
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნეს” რედაქტორი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო-ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი