მარინე ჭყონია

ელ-ფოსტა:

მარინე ჭყონია

სამართლის დოქტორი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე
ადვოკატი