ოთარ გამყრელიძე

ელ-ფოსტა:

ოთარ გამყრელიძე

კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი