როინ მიგრიაული

ელ-ფოსტა: roin@migri-law.ge

როინ მიგრიაული

კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების ხელმძღვანელი პარტნიორი
ადვოკატი