შალვა ქურდაძე

ელ-ფოსტა: shalva.qurdadze@yahoo.com

შალვა ქურდაძე

კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS – სამოქალაქო სამართლის სკოლის ხელმძღვანელი