სოფიო ლიხოვა

ელ-ფოსტა: k_kpipp@ukr.ne

სოფიო ლიხოვა

სამართლის დოქტორი,

ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის და პროცესის კათედრის პროფესორი და გამგე,

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საპატიო წევრი