თამარ ვეფხვაძე

ელ-ფოსტა: tamarvepkhvadze@gmail.com

თამარ ვეფხვაძე

სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი