ვალერი ხრუსტალი

ელ-ფოსტა:

ვალერი ხრუსტალი

სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი პირველი მოადგილე