ზაზა თავაძე

ელ-ფოსტა:

ზაზა თავაძე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე