ზუხრა მაცაბერიძე

ელ-ფოსტა:

ზუხრა მაცაბერიძე

სამართლის დოქტორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი