ზვიად გაბისონია

ელ-ფოსტა: gabisonia@rustaveli.org.ge

ზვიად გაბისონია

კავშირის დამფუძნებელი,
სამართლის დოქტორი,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით,
ევროპის Open Science Cloud-ის (EOSC) მმართველი საბჭოს წევრი,
ევროპის კვლევითი სივრცისა და ინოვაციის კომიტეტის (ERAC) მმართველი საბჭოს წევრი,
კვლევითი ინფრასტრუქტურისათვის ევროპის სტრატეგიის ფორუმის (ESFRI) მმართველი საბჭოს წევრი,
საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის თავმჯდომარე,
ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირი,
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის (ISTC) გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი,
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ცენტრი უკრაინაში (SCTU) გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი,
USAID G4G პროექტის ექსპერტი ელექტრონული კომერციის სამართალში,
ს.ს.ი.პ. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორი