ზვიად როგავა

ელ-ფოსტა:

ზვიად როგავა

კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი