გივი აბაშიძე

ელ-ფოსტა: givi1954@mail.ru

გივი აბაშიძე

კავშირის წარმომადგენელი ქალაქ ბათუმში

სამართლის დოქტორი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი