მაია ცქიტიშვილი

ელ-ფოსტა: Maiacqitishvili@mail.ru

მაია ცქიტიშვილი

კავშირის წარმომადგენელი ქალაქ ქუთაისში

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო-ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ქუთაისის
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნე”-ს რედაქტორი
ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი